Cilj e-tečaja je upoznati polaznike s nekim od najznačajnijih biotičkih i abiotičkih čimbenika koji utječu na šumske ekosustave koji mogu uzrokovati poremećaje s negativnim ekološkim i ekonomskim posljedicama.

Podnebno spreminjajoče se okolje zahteva prilagoditev znanj, pristopov in rešitev za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Na izobraževanju boste spoznali vzroke podnebnih sprememb, njihove značilnosti in pričakovani vpliv na gozdove. Pridobili oz. obnovili boste osnovna znanja o adaptivnem gospodarjenju z gozdovi, oceni ranljivosti in tveganj, oceni prilagoditvenih zmogljivosti gozdov in gozdarskega sektorja, razvoju strategij prilagajanja na različnih ravneh in o prilagoditvenih ukrepih za zmanjševanje vplivov motenj.

Biotska raznovrstnost in njen temelj, genetska pestrost populacij, predstavljata temeljno izhodišče za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Zaradi vse večjega števila stresnih dejavnikov v okolju postaja ohranjanje genetske pestrosti vse pomembnejše. V okviru izobraževanja boste spoznali pomen genetske pestrosti populacij drevesnih vrst, sistem ravnanja z gozdnimi genskimi viri v Sloveniji in njihovo vlogo v gospodarjenju z gozdovi v  prihodnosti.

Udeleženci izobraževanja boste spoznali:
  • problematiko podnebnih sprememb in njihovem vplivu na gozdove v Sloveniji in Evropi.
  • spoznali strategije prilagoditve gospodarjenja z gozdovi na podnebne spremembe.
  • spoznali pomen genetske pestrosti populacij drevesnih vrst za gozdove.
  • spoznali strategije in ukrepe za varovanje genetske pestrosti v gozdovih.