Cilj e-tečaja je upoznati polaznike s nekim od najznačajnijih biotičkih i abiotičkih čimbenika koji utječu na šumske ekosustave koji mogu uzrokovati poremećaje s negativnim ekološkim i ekonomskim posljedicama.